Odsávání prachu při broušení

Prach a prachové částice jsou škodlivé pro stroje, člověka či zvířata. Zkrátka pro všechny, vlivem jejich velmi malým rozměrům a často ostrým hranám pronikají hluboko do organismu a tam zpravidla škodí. Na pracovištích, kde je vysoká prašnost, by nemělo chybět průmyslové odsávání prachu.

odsávání prachu

Broušení a vznik prachu

V mnoha průmyslech se opracovává dřevo, kov nebo sklo broušením. Při tomto procesu vzniká významné množství prachu. Proto je nezbytné odsávání prachu, které slouží k odvádění prachových částic směrem od zdroje, aby nedocházelo k inhalaci pracovníkem. Nejčastěji se jedná o:

  • odsávání do desky stolů, 
  • podlahové odsávání brusíren, 
  • odsávání digestoří.

Ruční pracoviště a jejich odsávání

Nechcete-li centrální odsávací systémy, nabízí se instalace přímo odsávání u daného pracoviště. Je však nutné určit správný poměr mezi odsávacím výkonem a výši investice. Nejčastějším řešením je použití různých zákrytů a odsávacích digestoří, které jsou umístěny přímo nad zdrojem, tedy bruskou nebo frézou. Návrh nechte na odborných firmách, které garantují maximální odsávací výkon vlivem optimálního návrhu umístění odsávání.

Centrální odsávání

Při větším počtu pracovišť vybavených bruskami nebo frézami je lepší volit řešení spočívající v osazení centrálního odsávacího systému. Ten je složen z podtlakového odsávacího a filtrační zařízení. To je napojeno na odsávací systém tras, který je pomocí hadic napojen na jednotlivé brusky pracovníků. Pro toto řešení je vhodné použít také systém rekuperace přefiltrovaného vzduchu. Ten odsátý vzduch s prachem čistí od částic a vrací jej upravený zpět do provozu. Vlivem toho dochází ke snižování provozních nákladů.

odsávání prachu

Úprava odsávacího potrubí

Kromě organismu škodí ostré prachové částice také samotnému odsávacímu zařízení, respektive potrubí, kterým se odvádí pryč. Tyto prachové částice způsobují značné obrušování a narušování povrchové struktury trubek. Během návrhu je nutné navrhnout takovou odsávací rychlost, abychom opotřebení minimalizovali. Obecně platí, že čím nižší rychlost, tím menší opotřebení. Musíme však dát pozor na zanášení a ucpávání potrubí. Toho docílíme redukcí tvarovek a odboček v potrubním systému.

  • Přečteno: 1319