Jak implementovat robotizaci do výroby

robotické pracoviště

Implementace robotizace do výroby není nic snadného a mělo by jí předcházet několik kroků, díky kterým tento proces bude úspěšný. Jak tedy vzniká takové robotické pracoviště?

Měření procesů

Robotizace procesů není jednoduchá činnost, proto ji nelze provést ve všech oblastech společnosti najednou. Klíčem je správná volba priorit, tedy je důležité zvážit, co automatizovat na prvním místě. Metodou zodpovězení této otázky je měření procesů v analyzované oblasti společnosti. Do měření se zpravidla zapojují všichni zaměstnanci sledované oblasti pro získání široké základny informací o nákladech na jednotlivé operace. To je základ pro výběr priorit.

Analýza a mapování procesů

Po zahájení měření jsou provedeny analytické rozhovory. Analyzují se procesy u zdroje, s přímými zaměstnanci, pouze doplňujeme informace na úrovni manažerů. Procesy jsou mapovány jako výsledek schůzek. Analyzujeme jak provozní zpracování dokumentů, tak procesy vytváření sestav, které jsou náchylné k automatizaci. Aby došlo k omezení nákladů, v této fázi ještě není mapování příliš podrobné. Díky tomu je možné zachytit celkový obrázek a označit potenciální místa pro automatizaci. Přesto je kladen důraz na identifikaci možných variant procesu, anomálií, potenciálních nesrovnalostí a variací procesu - vše, co v okamžiku může být blokátorem pro implementaci robota. Kromě toho získáte numerická data týkající se procesu, tedy počet dokumentů, počet chyb atd.

Výběr míst pro automatizaci

Klíčovým prvkem zohledněným při výběru míst pro automatizaci jsou výsledky měření procesů, o nákladech na základní činnosti. Je snadné posoudit, kolik hodin (peněz) ušetříte implementací robota na daném místě. Správné výpočty pomáhají při rozhodování správní rady o investičním rozpočtu na práce. Měření se obvykle provádí pro širší skupinu procesů.

Příprava procesů pro robotizaci

Pro vybranou automatizaci procesů se provádí hloubková analýza. Všechny varianty procesu jsou podrobně analyzovány, zda dochází k neobvyklým situacím a chybám. Analyzuje se, co může být důsledkem změny v procesu, který by narušil provoz stroje. Zaznamenává se velký vzorek zpracovaných dokumentů a sestav.

V rámci tohoto kroku je modelován proces, který zohledňuje roli stroje a, co je důležitější, činnosti, které zajišťují standardizaci vstupních dat pro stroj. V tomto procesu se také mapují alternativní / nouzové cesty („když robot odmítne“), což vyžaduje ruční manipulaci.

V tomto kroku je vytvořena specifikace samotného robota s důrazem na prvky samodiagnostiky, která umožňuje průmyslovému robotovi ověřit, že jeho činnost je správná a vstupní data splňují kritéria pro automatizaci. Volitelně jsou k dispozici pracovní pokyny a materiály pro zaměstnance, jejichž změna se týká. Díky nim se učí, co dělat, aby zajistili kvalitu dat pro robota.

  • Přečteno: 1322