Proč se jako firma financovat skrze emisi dluhopisů?

nabídka dluhopisů

Pokud máš pod svými křídly velkou společnost, která však potřebuje další finance na různé projekty, nabízí se ti hned několik možností. Jednou z nich je, že začneš emitovat dluhopisy, což je mnohdy výhodnější než si brát bankovní úvěr. V následujících řádcích ti prozradíme, jak může tvoje firma vydávat dluhopisy a jaké podmínky musíš splnit.

Dluhopis jako takový je cenný papír, jenž funguje jako jakási půjčka mezi tvojí firmou a investorem (zájemcem o dluhopis). Investor tvojí firmě poskytne peněžní prostředky, tedy investuje do dluhopisy, přičemž tvoje společnost mu na oplátku posílá pravidelné úrokové platby, jimž se říká kupóny. V okamžiku, kdy je dluhopis splatný, tak tvoje firma vrátí investorovi jeho původně vložené peníze.

Dluhopisy vs. bankovní úvěr

Pravděpodobně jsi jako první přemýšlela nad tím, že vezmeš podnikatelský úvěr od banky. Pochopitelně, jedná se o nejrychlejší a nejznámější způsob, jak získat volné peněžní prostředky na další podnikatelskou činnost. Zřejmě se ptáš, proč raději emitovat dluhopisy? Jaké výhody ti oproti bankovnímu úvěru přináší?

Úroková sazba dluhopisů, kterou tvoje firma platí investorům, bývá často nižší než u bankovních úvěrů. Současně máš větší volnost, jak můžeš se získanými prostředky vynaložit. U bankovních úvěrů často musíš peníze investovat do toho, co jsi předložila v podnikatelském plánu, což je značné omezení.

Dluhopisy, které začne tvoje firma emitovat, se pak mohou zobrazovat buď na burze, nebo na serverech, jež slouží jako nabídka dluhopisů. Jedním z nich je třeba portál České dluhopisy.

české dluhopisy

Jak se rozdělují dluhopisy?

Co se druhů dluhopisů týče, tak těch je hned několik. Rozdělují se především podle toho, kdo je emituje, jak dlouhá je doba splatnosti a podle způsobu úročení.

  • Dluhopisy podle emitenta – dluhopisy státní, komunální, korporátní (podnikové), bankovní a pokladniční poukázky
  • Dluhopisy podle doby splatnosti – krátkodobé (do 1 roku), střednědobé (do 10 let), dlouhodobé (nad 10 let)
  • Dluhopisy podle způsobu úročení – s pevným kupónem, s proměnlivým variabilním kupónem, s nulovým zúročením, indexované dluhopisy
  • Přečteno: 1843